Projekt "Podpora provozu předškolního zařízení Creative Kids"
Na níže uvedený projekt je poskytována finanční podpora EU.Registrační číslo projektu:

Název projektu:

Příjemce dotace:

Harmonogram projektu:

Popis projektu:

Adresa realizace:

     CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001838

Podpora provozu předškolního zařízení Creative Kids

Jaroslav Morbacher

1.4.2016 – 31.3.2018 (24 měsíců)

podpora předškolního zařízení

Poděbradova 298/127, 612 Brno


Cíl projektu:

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v Brně a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi.


Výsledky projektu/indikátory:

Výstup 5 00 01 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti – cílová hodnota 10
Výstup 6 00 00 Celkový počet účastníků – cílová hodnota 17
© Mateřská školka Creative Kids Brno