Měsíční školné včetně stravného


          3xtýdně           4xtýdně           5xtýdně
Docházka celodenní 5300,- 6300,- 7300,-
Dopoledne - 4800,- 5300,-
Odpoledne - 3800,- 4300,-

V ceně školného na jeden měsíc je zahrnuto stravné, úrazové pojištění dětí a jízdné MHD. Vstupné na jednorázové akce (divadla, kina), případně doprava na celodenní výlety mimo Brno budou doúčtovány zvlášť.


Stravování

Poplatek za stravování je v ceně školného: oběd, 2x svačina, celodenní pitný režim. Většina surovin v BIO kvalitě.
Odhlášené stravné (minimálně den předem) ve výši 55 Kč denně bude odečteno na konci vyúčtovacího období.


Ceník je platný pro děti zapsané od 1.1.2016. Školné je potřeba uhradit nejpozději k prvnímu dni placeného měsíce. Platbu je možno uskutečnit přímo v centru Creative Kids, nebo bankovním převodem s připsáním na účet nejpozději do 1. dne placeného měsíce. Variabilní symbol uvádějte část rodného čísla dítěte před lomítkem.


Hlídání dětí
(mimo otevírací dobu školky)

1 - 4 hodiny měsíčně                     150 Kč/h

5-20 hodin měsíčně                       140 Kč/h

21 a více hodin měsíčně                130 Kč/h© Mateřská školka Creative Kids Brno