ŠVP


Výchovně-vzdělávací program je v souladu s Rámcovým výchovně-vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání v ČR.

© Mateřská školka Creative Kids Brno